Terénní hospicová péče

Terénní hospicovou péčí se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Jde o péči zaměřenou na  tišení bolesti nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění.

Hospicová péče přináší dar klidného závěru života ve vlastní rodině, mezi svými. Víme, že tato situace je velmi náročná také pro rodinu a okolí pacienta, umíme podpořit i pečující. Pokud je hospicová péče indikována lékařem, je  hrazena zdravotní pojišťovnou.