Informace pro naše klienty ohledně koronaviru

 

I v těchto těžkých dnech poskytujeme našim klientům kompletní pečovatelské a sociální služby. 

Naším zájmem je provádět ošetřovatelskou péči a sociální práci tak,

aby nedošlo k ohrožení života a zdraví nezajištěním základních potřeb. 

Naši zaměstnanci dodržují nařízená hygienická opatření a používají předepsané osobní ochranné pomůcky.

Jsou také pravidelně testováni na koronavirus (COVID-19).

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění

COVID-19 způsobeným novým koronavirem,

dodržujeme tímto doporučené postupy pro terénní ošetřovatelskou péči a sociální práce.

Na základě vydaných opatření Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví

také aktualizujeme doporučené postupy a chráníme tímto naše klienty a personál

zdravotních a sociálních služeb.