Sociální služby  - terénní služby

Posláním obecně prospěšné společnosti je poskytování pečovatelské služby (identifikátor: 7159891), osobní asistence (identifikátor: 5751206) a dalších služeb  s cílem, umožnit tak osobám se zdravotním postižením, chronicky nemocným a seniorům setrvávat v prostředí domova, v prostředí na které jsou zvyklí  v souladu se zákonem číslo 108/ 2006 Sb. ad. platnými předpisy.

 

Nejčastější příklady služeb:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní služby - nevymezené vyhláškou MPSV ČR